Thế trận xoay chiều, không phải đánh liều sẽ trúng lớn. chơi xổ số phải có phương pháp và chiến thuật mới có cơ hội chiến thắng. Phương châm của chúng tôi là mang đến những cầu víp, số chuẩn đến với khách hàng tham gia lấy số để mỗi người chơi có được kết quả tốt nhất.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Bạch thủ lô kép: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-09
27-0966Trúng275
26-0955Trượt243
25-0977Trúng276
24-0966Trúng84
23-0922Trúng85
22-0977Trượt40
21-0966Trúng135
20-0966Trượt185
19-0977Trượt175
18-0955Trượt260
17-0911Trượt48
16-0900Trúng196
15-0999Trúng259
14-0966Trượt31
13-0911Trúng130
12-0922Trượt36
11-0900Trúng244
10-0922Trúng186
09-0988Trúng30
08-0999Trúng241
07-0977Trúng148
06-0944Trượt98
05-0922Trúng248
04-0933Trượt173
03-0988Trượt186
02-0933Trúng242
01-0922Trượt79
31-0811Trúng135
30-0899Trượt51
29-0811Trượt145
28-0800Trúng150
27-0855Trượt148
26-0811Trượt169
25-0822Trúng186
24-0866Trúng67
23-0800Trúng99
22-0833Trượt140
21-0855Trúng86
20-0833Trúng160
19-0833Trúng159
18-0855Trúng142
17-0877Trúng44
16-0855Trúng33
15-0899Trúng42
14-0811Trúng277
13-0844Trúng142
12-0800Trượt192
11-0899Trúng85
10-0800Trúng159
09-0800Trúng286
08-0833Trượt178
07-0877Trúng48
06-0822Trúng38
05-0833Trúng35
04-0877Trúng241
03-0811Trượt299
02-0822Trượt296
01-0899Trượt292
31-0711Trượt172
30-0733Trúng278
29-0788Trúng92
28-0722Trúng51
27-0755Trượt234
26-0777Trượt187
25-0722Trượt286
24-0766Trúng235
23-0733Trượt296
22-0788Trúng50
21-0744Trúng172
20-0777Trượt52
19-0744Trượt138
18-0733Trúng176
17-0722Trúng166
16-0755Trượt171
15-0711Trúng285
14-0733Trúng258
13-0766Trúng170
12-0744Trúng259
11-0777Trượt77
10-0722Trúng99
09-0722Trúng250
08-0733Trúng40
07-0755Trúng299
06-0799Trượt156
05-0744Trúng275
04-0744Trượt38
03-0700Trượt261
02-0799Trúng243
01-0766Trượt284
30-0622Trúng188
29-0666Trượt283
28-0611Trượt277
27-0644Trúng267
26-0655Trúng166
25-0644Trúng78
24-0633Trúng49
23-0699Trúng196
22-0644Trúng290
21-0600Trượt186
20-0677Trượt93
19-0688Trượt298
18-0699Trúng266
17-0688Trúng174
16-0688Trúng155
15-0600Trúng151
14-0655Trượt198
13-0644Trúng49
12-0644Trượt270
11-0611Trượt61
10-0699Trượt250
09-0688Trúng194
08-0677Trúng88
07-0666Trúng97
06-0622Trúng42
05-0633Trượt257
04-0688Trượt230
03-0699Trúng134
02-0655Trúng93
01-0688Trúng85
31-0544Trúng166
30-0500Trúng158
29-0522Trượt168
28-0544Trượt47
27-0577Trượt131
26-0555Trúng189
25-0500Trúng234
24-0566Trúng263
23-0566Trúng238
22-0500Trượt295
21-0588Trượt173
20-0588Trúng242
19-0533Trúng138
18-0599Trúng52
17-0500Trúng167
16-0544Trượt249
15-0500Trúng79
14-0599Trúng38
13-0533Trúng275
12-0533Trượt233
10-0555Trúng77
09-0588Trúng163
08-0500Trúng96
07-0599Trúng69
06-0511Trúng298
05-0555Trúng92
04-0577Trúng130
03-0500Trúng139
02-0555Trượt67
01-0522Trúng49
30-0488Trúng263
29-0455Trúng162
28-0400Trúng243
27-0455Trúng56
26-0422Trúng169
25-0488Trúng195
24-0455Trượt271
23-0422Trượt199
BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *