Nếu bạn không muốn tiếp tục thua nỗ vì những số không chuẩn hãy dừng lại và đến với kênh soi cầu của chúng tôi. Tư vấn cầu víp liên tục trúng lớn. anh em tự tin vào cầu và chờ lấy tiền về nhé.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Dàn đề 4 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-1219,41,93,21Ăn đề 21184
04-1294,67,50,69Ăn đề 94180
03-1283,16,73,82Ăn đề 16195
02-1266,68,13,98Trượt173
01-1295,14,01,52Ăn đề 01150
30-1151,14,57,36Trượt197
29-1141,50,95,90Ăn đề 41177
28-1157,21,04,13Ăn đề 13169
27-1129,80,57,39Ăn đề 57179
26-1163,45,24,73Ăn đề 73152
25-1195,87,21,23Trượt172
24-1152,78,38,36Ăn đề 52194
23-1134,99,40,37Ăn đề 99161
22-1182,38,39,88Trượt151
21-1148,02,94,26Ăn đề 48153
20-1121,22,13,61Trượt187
19-1196,08,29,53Ăn đề 29188
18-1194,25,71,31Ăn đề 71199
17-1145,48,06,53Trượt190
16-1193,57,58,97Trượt159
15-1122,26,59,38Ăn đề 59195
14-1159,47,58,21Trượt198
13-1188,12,74,12Ăn đề 12190
12-1167,78,50,42Trượt171
11-1156,37,55,00Trượt197
10-1105,76,70,63Ăn 70175
09-1140,41,66,62Ăn đề 62151
08-1136,12,26,85Ăn đề 26166
07-1160,49,31,27Ăn đề 49159
06-1184,35,74,72Ăn đề 84191
05-1139,15,94,53Trượt168
04-1109,16,59,51Trượt183
03-1176,11,61,15Ăn đề 61170
02-1104,97,87,27Ăn đề 27186
01-1168,44,23,38Trượt164
31-1015,67,07,79Ăn 67182
30-1071,37,08,41Trượt194
29-1041,50,60,85Ăn đề 50164
28-1063,65,81,37Trượt164
27-1053,44,93,97Trượt190
26-1015,01,23,06Trượt196
25-1052,97,50,64Trượt169
24-1063,79,21,85Trượt154
23-1068,47,52,53Trượt172
22-1090,41,74,96Trượt187
21-1036,28,63,29Trượt192
20-1057,98,22,50Trượt184
19-1005,67,68,49Ăn đề 05169
18-1019,28,81,35Trượt183
17-1019,76,87,96Ăn đề 76172
16-1081,39,96,40Ăn đề 40174
15-1056,13,04,88Ăn đề 13182
14-1027,54,66,07Ăn đề 54181
13-1078,95,29,56Trượt176
12-1075,80,44,52Ăn đề 75161
11-1085,11,72,41Trượt155
10-1060,36,07,13Trượt184
09-1087,45,34,60Ăn đề 45190
08-1088,30,55,12Ăn đề 88165
07-1001,86,96,23Trượt160
06-1016,55,78,08Trượt194
05-1053,33,66,81Ăn đề 33159
04-1048,45,41,29Trượt160
03-1043,19,51,55Trượt172
02-1055,75,09,13Trượt163
01-1058,13,89,43Ăn đề 89164
30-0918,62,21,37Ăn đề 37195
29-0932,85,51,52Trượt152
28-0952,37,81,15Trượt171
27-0908,67,79,31Trượt193
26-0932,00,34,18Trượt174
25-0967,15,79,48Ăn đề 79180
24-0966,51,37,30Trượt168
23-0972,33,47,51Trượt181
22-0906,00,69,55Trượt175
21-0916,58,24,88Trượt182
20-0946,88,49,70Trượt178
19-0984,12,20,39Trượt167
18-0996,39,04,37Ăn đề 04171
17-0906,61,32,27Trượt169
16-0924,11,40,63Ăn đề 24188
15-0995,58,46,65Trượt152
14-0928,29,94,84Trượt182
13-0982,91,96,35Trượt151
12-0932,88,56,57Ăn đề 32190
11-0947,42,94,68Ăn đề 68179
10-0937,84,42,66Trượt195
09-0952,61,59,25Ăn đề 52167
08-0983,76,87,95Ăn đề 76191
07-0968,94,56,72Ăn 56185
06-0969,54,83,04Ăn đề 69180
05-0954,92,98,34Trượt178
04-0945,67,11,58Ăn đề 11190
03-0965,53,41,62Trượt165
02-0988,09,85,80Ăn đề 80151
01-0908,87,72,16Trượt168
31-0849,81,18,06Trượt199
30-0860,23,51,08Ăn đề 51180
29-0861,10,09,80Trượt174
28-0812,21,85,92Ăn đề 85162
27-0892,48,94,66Ăn đề 48178
26-0856,62,58,13Ăn đề 58172
25-0897,63,69,95Trượt189
24-0840,13,64,39Trượt192
23-0877,47,39,34Ăn 34195
22-0838,08,64,96Trượt169
21-0864,47,28,66Trượt195
20-0859,65,25,79Trượt198
19-0801,30,79,97Ăn đề 30198
18-0818,55,25,99Trượt189
17-0881,36,23,86Ăn đề 86183
16-0819,76,17,77Ăn đề 19172
15-0804,89,61,69Ăn đề 61164
14-0877,93,95,65Ăn 93194
13-0879,49,50,28Ăn 28184
12-0848,10,30,44Ăn đề 48158
11-0899,63,26,97Ăn đề 99192
10-0825,65,15,54Trượt189
09-0869,35,50,22Trượt189
08-0891,66,48,97Ăn 66155
07-0873,69,72,89Ăn đề 72169
06-0810,64,23,00Ăn đề 23167
05-0810,84,47,91Ăn đề 10179
04-0877,62,84,52Ăn đề 77180
03-0844,88,49,28Ăn đề 88185
02-0803,75,14,69Trượt157
01-0880,30,34,26Ăn đề 30154
31-0757,15,79,75Ăn đề 15198
30-0766,41,75,74Ăn đề 41196
29-0716,98,31,58Ăn đề 58187
28-0777,46,15,90Ăn đề 15168
27-0748,11,03,20Trượt187
26-0730,21,00,06Trượt165
25-0776,51,25,47Trượt168
24-0711,69,42,95Ăn đề 42195
23-0784,07,62,16Ăn đề 62164
22-0733,25,57,61Ăn đề 33189
21-0711,00,64,23Trượt158
20-0747,94,04,51Trượt176
19-0772,73,16,70Trượt182
18-0762,91,14,80Ăn đề 80176
17-0760,84,06,22Ăn đề 06167
16-0715,20,84,66Trượt174
15-0715,32,65,97Ăn đề 97183
14-0777,97,89,00Trượt180
13-0713,02,76,20Ăn đề 02187
12-0715,27,84,57Ăn đề 15188
11-0731,97,37,25Ăn đề 31166
10-0738,00,25,16Trượt165
09-0738,20,48,08Ăn đề 08181
08-0713,65,08,15Ăn 15178
07-0717,04,76,42Ăn đề 76156
06-0728,12,71,46Trượt160
05-0775,39,18,56Trượt195
04-0727,77,47,83Ăn đề 83179
03-0787,60,63,91Trượt156
02-0736,58,25,44Trượt153
01-0732,14,97,78Trượt152
30-0651,39,63,05Ăn đề 51182
29-0660,07,09,59Trượt175
28-0622,01,12,78Trượt172
27-0635,38,20,95Ăn đề 95166
26-0663,75,93,48Ăn đề 93159
25-0634,91,72,09Ăn đề 34179
24-0648,70,42,83Ăn đề 70157
23-0661,40,75,11Trượt170
22-0610,39,17,46Trượt186
21-0630,34,73,51Ăn đề 34182
20-0632,51,93,68Ăn đề 32173
19-0615,21,94,35Ăn đề 15164
18-0682,72,04,29Trượt157
17-0613,21,34,18Trượt169
16-0654,80,21,36Trượt187
15-0604,88,72,68Ăn 04153
14-0660,54,46,94Ăn đề 54183
13-0626,61,16,23Ăn đề 61181
12-0631,81,97,86Trượt163
11-0673,30,59,24Trượt186
10-0636,38,52,95Ăn đề 36152
09-0688,79,01,28Ăn đề 88177
08-0607,41,12,60Trượt182
07-0678,58,03,57Ăn đề 57178
06-0685,78,59,26Trượt194
05-0671,43,30,09Trượt176
04-0673,17,28,56Trượt190
03-0670,85,24,02Ăn đề 70183
02-0687,63,17,32Ăn đề 63165
01-0695,05,51,70Trượt179
31-0543,53,61,65Ăn đề 61166
30-0547,16,44,65Ăn đề 65187
29-0529,52,47,55Trượt196
28-0597,81,59,57Ăn đề 59158
27-0537,10,55,11Ăn đề 37157
26-0570,44,30,14Trượt176
25-0550,57,28,89Trượt177
24-0587,12,13,26Trượt151
23-0547,13,72,83Ăn đề 72167
22-0551,71,57,54Ăn đề 54160
21-0510,08,16,71Trượt173
20-0501,58,05,46Trượt159
19-0545,34,89,57Trượt152
18-0580,26,17,32Ăn đề 32161
17-0563,82,49,56Ăn đề 49193
16-0576,27,98,19Trượt156
15-0574,36,56,70Ăn đề 56166
14-0552,64,18,70Trượt192
13-0515,49,23,16Ăn 49151
12-0502,69,94,09Ăn đề 02172
10-0519,80,36,34Ăn đề 34159
09-0546,07,56,27Ăn đề 46183
08-0590,44,80,81Ăn đề 81154
07-0560,28,70,82Ăn đề 60169
06-0529,04,30,70Ăn đề 04181
05-0558,47,40,69Ăn đề 47180
04-0590,13,91,18Ăn đề 18170
03-0561,38,76,68Ăn đề 76187
02-0578,65,35,81Ăn đề 65173
01-0591,80,50,20Ăn đề 20163
30-0413,10,19,68Ăn đề 19185
29-0414,92,84,39Ăn đề 39186
28-0467,72,51,96Ăn đề 96186
27-0450,55,46,69Ăn đề 55151
26-0404,75,65,86Ăn đề 75194
25-0442,24,44,80Trượt187
24-0417,09,97,66Trượt162
23-0471,37,79,63Ăn đề 79180
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *