Một lần vấp ngã một lần đau. ngã ở đâu đứng dậy ở đó bởi vì chỉ có cách tiếp tục tham gia lấy số bạn mới có cơ hội trúng lớn. mang đến những cầu chuẩn, số víp nhất là trách nhiệm của chúng tôi. đánh hoặc không là do bạn quyết định.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Bạch thủ đề: 600,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-1238Trượt291
04-1294Trúng266
03-1216Trúng297
02-1291Trượt262
01-1201Trúng189
30-1126Trúng158
29-1174Trượt278
28-1113Trúng198
27-1157Trúng261
26-1186Trượt273
25-1131Trượt194
24-1152Trúng298
23-1199Trúng291
22-1199Trượt250
21-1109Trượt272
20-1178Trượt276
19-1129Trúng169
18-1183Trượt160
17-1148Trượt159
16-1122Trượt169
15-1129Trượt195
14-1100Trúng163
13-1195Trượt298
12-1175Trúng273
11-1163Trượt154
10-1199Trượt193
09-1167Trượt288
08-1129Trượt165
07-1143Trượt298
06-1110Trượt174
05-1184Trúng181
04-1198Trượt157
03-1133Trượt266
02-1116Trượt173
01-1132Trượt278
31-1050Trượt257
30-1064Trượt179
29-1050Trúng258
28-1057Trúng158
27-1036Trúng161
26-1088Trúng174
25-1028Trượt261
24-1088Trúng190
23-1013Trượt286
22-1095Trượt296
21-1064Trượt185
20-1067Trượt271
19-1004Trượt154
18-1026Trượt165
17-1076Trúng194
16-1011Trượt263
15-1017Trượt296
14-1011Trượt291
13-1047Trượt280
12-1086Trượt289
11-1040Trúng293
10-1093Trượt295
09-1033Trượt290
08-1023Trượt278
07-1097Trượt286
06-1069Trượt194
05-1029Trượt161
04-1061Trượt277
03-1056Trúng199
02-1037Trượt197
01-1089Trúng155
30-0937Trúng153
29-0944Trúng272
28-0912Trượt254
27-0984Trượt270
26-0936Trúng257
25-0923Trượt190
24-0978Trúng253
23-0922Trúng185
22-0981Trượt190
21-0910Trượt277
20-0984Trượt190
19-0957Trượt186
18-0961Trượt274
17-0965Trúng157
16-0924Trúng189
15-0920Trúng267
14-0922Trúng255
13-0989Trượt185
12-0997Trượt288
11-0968Trúng289
10-0922Trượt256
09-0934Trượt151
08-0962Trượt169
07-0942Trượt279
06-0969Trúng155
05-0962Trượt175
04-0919Trượt266
03-0913Trượt283
02-0980Trúng151
01-0933Trượt285
31-0852Trượt294
30-0834Trượt297
29-0878Trúng185
28-0879Trượt197
27-0848Trúng167
26-0851Trượt292
25-0813Trượt263
24-0873Trúng294
23-0834Trúng176
22-0849Trượt288
21-0821Trúng268
20-0809Trúng284
19-0811Trượt188
18-0885Trượt195
17-0844Trượt250
16-0887Trượt159
15-0861Trúng251
14-0893Trúng280
13-0828Trúng269
12-0848Trúng197
11-0899Trúng158
10-0877Trượt176
09-0847Trượt160
08-0866Trúng166
07-0872Trúng274
06-0823Trúng285
05-0810Trúng298
04-0880Trượt172
03-0888Trúng155
02-0837Trúng256
01-0830Trúng295
31-0715Trúng259
30-0741Trúng295
29-0758Trúng280
28-0715Trúng180
27-0709Trượt171
26-0729Trúng276
25-0785Trượt291
24-0742Trúng178
23-0735Trượt259
22-0733Trúng185
21-0744Trúng281
20-0735Trượt190
19-0758Trượt198
18-0790Trượt252
17-0706Trúng199
16-0757Trượt156
15-0728Trượt280
14-0707Trượt260
13-0726Trượt273
12-0715Trúng286
11-0731Trúng154
10-0722Trúng160
09-0708Trúng292
08-0772Trượt272
07-0776Trúng167
06-0776Trượt284
05-0741Trượt179
04-0731Trượt151
03-0785Trượt279
02-0742Trượt290
01-0749Trượt263
30-0651Trúng173
29-0620Trúng269
28-0699Trượt277
27-0695Trúng282
26-0693Trúng256
25-0634Trúng259
24-0623Trượt185
23-0659Trượt284
22-0612Trượt169
21-0634Trúng290
20-0625Trượt265
19-0651Trượt270
18-0620Trượt253
17-0661Trúng150
16-0630Trúng185
15-0683Trượt194
14-0654Trúng188
13-0661Trúng262
12-0653Trượt197
11-0621Trượt277
10-0651Trượt197
09-0613Trượt286
08-0637Trúng168
07-0628Trượt157
06-0696Trượt166
05-0681Trúng155
04-0664Trượt160
03-0658Trượt263
02-0663Trúng255
01-0621Trúng161
31-0553Trượt258
30-0565Trúng158
29-0567Trúng153
28-0559Trúng281
27-0530Trượt285
26-0591Trúng288
25-0519Trúng285
24-0567Trượt197
23-0572Trúng152
22-0594Trượt168
21-0597Trúng154
20-0552Trúng252
19-0577Trượt296
18-0532Trúng256
17-0549Trúng198
16-0531Trúng282
15-0556Trúng188
14-0553Trúng165
13-0549Trúng250
12-0502Trúng279
10-0534Trúng174
09-0546Trúng150
08-0581Trúng274
07-0560Trúng267
06-0571Trượt171
05-0531Trượt269
04-0518Trúng182
03-0584Trượt284
02-0554Trượt186
01-0520Trúng158
30-0402Trượt162
29-0462Trượt281
28-0496Trúng153
27-0455Trúng277
26-0475Trúng173
25-0483Trúng179
24-0405Trúng167
23-0479Trúng297
BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC VÍP
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *