Một lần vấp ngã một lần đau. ngã ở đâu đứng dậy ở đó bởi vì chỉ có cách tiếp tục tham gia lấy số bạn mới có cơ hội trúng lớn. mang đến những cầu chuẩn, số víp nhất là trách nhiệm của chúng tôi. đánh hoặc không là do bạn quyết định.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Bạch thủ lô 2 nháy: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-1231Trúng143
04-1231Trúng292
03-1220Trúng405
02-1240Trượt442
01-1287Trúng316
30-1121Trượt365
29-1189Trúng220
28-1109Trúng285
27-1169Trượt279
26-1105Trượt326
25-1119Trượt428
24-1172Trúng147
23-1199Trúng176
22-1198Trúng222
21-1145Trúng437
20-1156Trượt237
19-1133Trúng448
18-1159Trúng354
17-1116Trượt234
16-1136Trúng220
15-1171Trúng455
14-1114Trúng205
13-1141Trượt355
12-1119Trúng209
11-1182Trúng289
10-1117Trúng325
09-1111Trượt346
08-1189Trúng489
07-1167Trượt466
06-1146Trúng392
05-1188Trượt400
04-1147Trượt474
03-1173Trượt223
02-1106Trúng311
01-1157Trượt172
31-1073Trượt219
30-1009Trúng237
29-1098Trúng419
28-1006Trượt458
27-1007Trúng404
26-1002Trượt417
25-1077Trượt187
24-1059Trúng242
23-1091Trúng221
22-1079Trúng210
21-1065Trúng118
20-1041Trúng408
19-1045Trượt198
18-1019Trượt196
17-1094Trúng271
16-1068Trượt205
15-1016Trượt481
14-1038Trúng450
13-1072Trúng373
12-1054Trượt484
11-1037Trúng409
10-1096Trúng336
09-1035Trúng390
08-1004Trượt128
07-1038Trúng418
06-1023Trượt171
05-1056Trúng272
04-1065Trúng229
03-1004Trượt136
02-1067Trượt177
01-1008Trúng231
30-0944Trúng417
29-0933Trúng498
28-0983Trượt343
27-0925Trượt220
26-0929Trượt432
25-0916Trúng292
24-0905Trúng244
23-0905Trượt297
22-0929Trượt438
21-0976Trượt112
20-0929Trúng241
19-0910Trượt147
18-0923Trúng451
17-0921Trượt320
16-0989Trúng334
15-0902Trúng135
14-0957Trúng114
13-0908Trượt454
12-0990Trượt101
11-0972Trượt488
10-0903Trượt360
09-0951Trúng449
08-0966Trượt303
07-0980Trượt171
06-0959Trúng461
05-0973Trượt406
04-0953Trúng194
03-0923Trượt227
02-0995Trúng287
01-0954Trúng405
31-0850Trượt419
30-0839Trúng316
29-0834Trượt448
28-0864Trúng218
27-0833Trượt399
26-0881Trượt493
25-0811Trúng485
24-0820Trượt476
23-0871Trúng315
22-0825Trượt126
21-0810Trượt266
20-0850Trượt103
19-0836Trúng201
18-0846Trượt405
17-0884Trúng251
16-0828Trúng396
15-0808Trúng321
14-0862Trượt407
13-0848Trúng371
12-0824Trúng174
11-0862Trúng257
10-0805Trượt186
09-0859Trúng464
08-0893Trượt271
07-0879Trúng164
06-0831Trượt330
05-0832Trúng261
04-0847Trúng478
03-0802Trúng392
02-0881Trượt391
01-0809Trúng466
31-0702Trúng410
30-0735Trúng148
29-0760Trúng252
28-0734Trúng293
27-0765Trượt321
26-0794Trúng302
25-0760Trúng324
24-0752Trúng181
23-0757Trượt258
22-0736Trúng499
21-0752Trúng394
20-0787Trúng401
19-0793Trúng479
18-0781Trượt298
17-0793Trúng329
16-0788Trúng175
15-0792Trúng272
14-0758Trúng176
13-0701Trúng244
12-0724Trúng158
11-0742Trúng173
10-0772Trúng123
09-0708Trúng442
08-0753Trúng398
07-0755Trúng182
06-0772Trúng431
05-0710Trượt414
04-0793Trượt212
03-0705Trúng291
02-0764Trượt496
01-0773Trúng217
30-0619Trúng371
29-0621Trượt357
28-0653Trượt281
27-0607Trúng369
26-0669Trúng184
25-0646Trúng247
24-0605Trúng357
23-0662Trúng242
22-0674Trượt101
21-0659Trúng118
20-0698Trượt300
19-0669Trượt380
18-0692Trúng409
17-0633Trượt181
16-0647Trượt202
15-0643Trượt313
14-0654Trúng238
13-0673Trúng262
12-0659Trượt325
11-0670Trượt291
10-0648Trượt463
09-0656Trượt383
08-0624Trúng402
07-0672Trúng141
06-0626Trượt272
05-0605Trúng365
04-0693Trúng107
03-0636Trượt494
02-0663Trúng377
01-0698Trúng250
31-0583Trượt489
30-0550Trúng349
29-0536Trúng176
28-0559Trúng444
27-0533Trúng464
26-0514Trượt399
25-0584Trúng130
24-0579Trượt246
23-0595Trúng228
22-0559Trúng147
21-0555Trượt210
20-0522Trượt281
19-0586Trúng493
18-0532Trúng379
17-0593Trúng246
16-0524Trượt393
15-0587Trúng115
14-0528Trượt491
13-0515Trúng487
12-0518Trúng426
10-0577Trượt342
09-0542Trúng484
08-0571Trúng193
07-0578Trượt177
06-0519Trúng199
05-0504Trượt140
04-0500Trúng104
03-0512Trúng237
02-0582Trượt372
01-0558Trúng438
30-0438Trúng355
29-0495Trượt146
28-0496Trúng346
27-0486Trúng378
26-0445Trúng344
25-0470Trúng452
24-0434Trượt228
23-0488Trúng123
BẠCH THỦ LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *