Đến với nhau là bước khởi đầu, cùng làm việc mới là phát triển, giữ được nhau mới là thành công. Các chuyên gia của chúng tôi cam kết bắt cầu hôm nay siêu chuẩn. Anh am nhanh tay lấy số kiểu lỡ! Sử dụng các phần mềm tiên tiến và hiện tại hàng đầu hiện nay, các chuyên gia xổ số đã tìm ra cầu lô và cầu đẹp siêu đẹp, lấy uy tín và danh dự cam kết với anh em đã chơi là chờ có tiền.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được SOI 4 CÀNG MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Dàn 4 con ba càng: 800,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-12585,277,538,521Trúng 521135
04-12694,183,195,697Trúng 694126
03-12504,620,472,264Trượt178
02-12188,297,128,872Trượt159
01-12502,636,301,719Trúng 301192
30-11130,673,450,513Trượt117
29-11592,367,234,593Trượt171
28-11796,787,334,189Trượt118
27-11867,664,732,582Trượt194
26-11174,536,374,306Trượt173
25-11096,423,029,701Trượt169
24-11827,935,412,077Trượt135
23-11279,757,581,706Trượt121
22-11724,514,214,154Trượt145
21-11242,948,108,344Trúng 948197
20-11156,698,688,579Trượt145
19-11440,465,841,055Trượt103
18-11889,030,542,679Trượt132
17-11987,437,807,290Trượt181
16-11420,851,772,083Trượt147
15-11859,851,662,406Trúng 859121
14-11941,323,554,459Trượt157
13-11365,614,490,883Trượt117
12-11850,059,280,094Trượt182
11-11501,721,196,625Trượt169
10-11309,281,764,624Trượt188
09-11018,256,859,564Trượt100
08-11604,799,315,687Trượt155
07-11960,122,147,786Trượt133
06-11568,967,343,415Trượt143
05-11935,631,620,322Trượt147
04-11253,583,200,316Trượt145
03-11309,377,632,955Trượt163
02-11867,454,969,502Trượt185
01-11173,745,963,469Trượt184
31-10202,830,072,276Trượt154
30-10662,491,617,712Trượt149
29-10050,069,525,663Trúng 050194
28-10174,130,921,603Trượt166
27-10296,308,759,486Trượt124
26-10696,788,536,276Trúng 788140
25-10885,750,958,603Trượt108
24-10524,895,556,148Trượt111
23-10596,102,844,656Trúng 844129
22-10195,246,295,447Trượt112
21-10095,006,104,293Trượt158
20-10539,977,786,544Trượt101
19-10934,017,698,640Trượt189
18-10971,575,974,668Trượt104
17-10663,494,905,222Trượt198
16-10176,092,361,288Trượt119
15-10301,114,951,183Trượt164
14-10746,454,571,943Trúng 454102
13-10888,685,366,882Trượt157
12-10073,733,750,923Trượt161
11-10140,668,651,719Trúng 140156
10-10774,246,664,994Trượt161
09-10965,245,879,223Trúng 245182
08-10483,224,395,163Trượt113
07-10364,746,547,319Trúng 547183
06-10007,185,073,034Trượt134
05-10651,091,578,242Trượt149
04-10022,901,876,119Trượt195
03-10101,758,556,164Trúng 556150
02-10836,100,167,049Trượt185
01-10241,590,321,673Trượt144
30-09698,354,729,425Trượt100
29-09010,627,131,008Trượt116
28-09246,341,222,596Trượt166
27-09913,211,392,959Trượt185
26-09001,311,703,123Trượt112
25-09178,513,092,175Trượt123
24-09213,228,802,258Trượt192
23-09869,633,424,769Trượt185
22-09396,204,808,188Trượt186
21-09070,100,906,087Trượt178
20-09668,138,303,829Trúng 303166
19-09052,903,977,271Trượt120
18-09198,097,865,422Trượt103
17-09065,254,846,373Trượt167
16-09333,181,002,772Trượt167
15-09630,008,315,310Trượt170
14-09550,864,487,434Trượt182
13-09078,484,650,495Trúng 650168
12-09603,510,030,555Trượt120
11-09025,242,390,005Trượt168
10-09173,565,190,401Trượt151
09-09228,469,254,899Trượt188
08-09783,200,131,776Trượt187
07-09258,543,248,956Trúng 956136
06-09978,752,185,214Trượt130
05-09455,174,913,044Trượt165
04-09391,671,376,998Trượt106
03-09332,770,278,565Trượt185
02-09541,914,611,769Trượt137
01-09817,581,396,292Trượt113
31-08115,912,973,526Trượt119
30-08285,447,528,003Trượt188
29-08158,032,571,150Trượt162
28-08725,958,425,593Trượt137
27-08201,339,422,618Trượt134
26-08811,859,710,244Trượt154
25-08935,258,855,679Trượt174
24-08281,181,078,163Trượt192
23-08734,848,545,630Trúng 734130
22-08317,405,609,482Trượt162
21-08858,690,567,072Trượt172
20-08842,065,690,050Trượt162
19-08306,388,830,550Trúng 830171
18-08930,879,936,723Trượt189
17-08847,618,186,377Trúng 186132
16-08019,015,573,488Trúng 019150
15-08128,957,117,066Trượt103
14-08893,820,682,102Trúng 893145
13-08637,003,528,838Trúng 528167
12-08845,848,715,918Trúng 848124
11-08718,373,351,735Trượt165
10-08851,311,833,097Trượt185
09-08894,575,957,218Trượt192
08-08103,112,739,079Trượt171
07-08672,721,883,415Trúng 672108
06-08358,147,707,253Trượt160
05-08760,609,833,710Trúng 710137
04-08848,277,303,784Trượt176
03-08345,288,236,819Trúng 288154
02-08862,107,190,253Trượt190
01-08005,430,802,006Trúng 430169
31-07685,290,389,013Trượt108
30-07741,563,859,908Trúng 741120
29-07779,235,037,358Trúng 358153
28-07843,934,071,067Trượt151
27-07534,891,034,271Trượt111
26-07929,064,759,195Trúng 929130
25-07073,659,599,431Trúng 659152
24-07821,272,859,981Trượt119
23-07738,355,154,757Trượt181
22-07910,620,433,400Trúng 433182
21-07467,472,305,428Trượt114
20-07566,419,000,286Trúng 286158
19-07668,553,720,936Trượt163
18-07080,602,139,825Trúng 080153
17-07886,969,127,656Trượt144
16-07826,988,557,463Trượt147
15-07683,761,666,998Trượt155
14-07686,304,481,992Trượt114
13-07461,443,145,601Trượt159
12-07670,640,083,189Trượt144
11-07773,981,353,306Trượt190
10-07199,153,068,706Trượt177
09-07939,834,519,916Trượt157
08-07689,601,215,252Trúng 215142
07-07864,790,625,450Trượt168
06-07263,637,185,483Trượt195
05-07700,910,465,146Trượt106
04-07511,959,765,107Trượt165
03-07305,797,651,198Trượt125
02-07660,556,478,308Trượt191
01-07823,150,650,179Trượt112
30-06056,784,253,369Trượt177
29-06870,027,279,763Trượt126
28-06851,770,911,581Trượt140
27-06199,760,581,272Trượt129
26-06342,002,452,868Trượt127
25-06493,022,081,819Trượt165
24-06694,582,372,535Trượt123
23-06553,738,032,037Trượt117
22-06579,972,509,156Trượt106
21-06901,579,954,851Trượt166
20-06773,024,582,998Trượt196
19-06239,256,987,794Trượt161
18-06077,175,511,486Trượt121
17-06143,031,333,436Trượt185
16-06042,513,830,338Trúng 830138
15-06391,393,043,907Trượt191
14-06873,858,312,932Trượt162
13-06531,975,316,207Trượt161
12-06750,175,712,985Trượt178
11-06151,816,260,080Trúng 260145
10-06381,918,121,263Trượt108
09-06576,528,471,214Trượt168
08-06363,805,172,371Trượt166
07-06565,357,099,920Trúng 357194
06-06866,105,730,979Trượt181
05-06694,115,320,240Trượt162
04-06007,696,751,421Trượt111
03-06772,125,484,262Trượt102
02-06879,150,372,945Trượt159
01-06836,375,428,834Trượt160
31-05424,973,816,562Trượt169
30-05343,243,765,696Trúng 765114
29-05867,653,743,628Trúng 867171
28-05681,692,710,253Trượt145
27-05915,415,237,585Trúng 237144
26-05565,646,698,498Trượt147
25-05884,415,663,962Trượt162
24-05556,685,277,743Trượt151
23-05378,972,620,454Trúng 972181
22-05754,829,969,093Trúng 754198
21-05545,468,500,940Trượt165
20-05587,927,893,238Trượt111
19-05527,716,256,317Trúng 317183
18-05458,050,780,702Trượt125
17-05355,626,463,624Trượt119
16-05671,848,257,450Trượt128
15-05795,377,716,604Trượt115
14-05586,547,301,374Trượt119
13-05421,154,153,949Trúng 949114
12-05397,489,794,741Trượt126
10-05692,343,642,561Trượt194
09-05319,241,425,149Trượt185
08-05260,057,544,365Trượt123
07-05302,044,296,060Trúng 060135
06-05404,145,206,842Trượt151
05-05887,379,218,606Trượt143
04-05401,605,429,332Trượt126
03-05670,537,051,105Trượt165
02-05741,008,037,295Trượt126
01-05870,983,712,822Trượt183
30-04819,903,574,634Trúng 819164
29-04838,837,448,019Trượt134
28-04751,401,870,458Trượt112
27-04187,343,327,727Trượt166
26-04675,574,551,108Trúng 675150
25-04659,191,247,374Trượt184
24-04938,976,356,603Trượt112
23-04812,328,518,792Trượt123
DÀN 3 CÀNG 4 SỐ MIỀN BẮC
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *