May mắn không đến nhiều lần nếu như bạn không biết cách soi cầu, số có quy luật riêng của nó để đánh bại chủ lô cũng như chủ đề bạn phải có phương pháp. chúng tôi với nhiều năm nghiên cứu xổ số đã đúc kết và tìm ra được quy luật số chuẩn. bạn chỉ nạp thẻ và lấy số có ngay cầu víp hôm nay.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Lô xiên 3: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-1266,62,45Trượt74
04-1292,73,02Trượt67
03-1211,92,08Trượt46
02-1235,29,80Trượt238
01-1218,40,14Trượt24
30-1113,15,34Trượt278
29-1183,65,10Trúng34
28-1199,54,03Trúng147
27-1194,46,36Trượt78
26-1166,23,93Trượt43
25-1166,04,57Trượt77
24-1176,33,39Trượt143
23-1110,07,41Trượt74
22-1162,69,67Trượt129
21-1104,59,06Trượt253
20-1121,40,79Trượt124
19-1192,80,38Trúng166
18-1196,52,97Trúng24
17-1114,81,75Trượt28
16-1133,35,91Trượt27
15-1103,05,63Trượt236
14-1197,47,23Trượt167
13-1167,82,91Trượt37
12-1121,71,63Trượt248
11-1125,89,71Trượt28
10-1108,44,57Trúng277
09-1107,81,06Trượt71
08-1194,02,56Trượt120
07-1149,93,71Trúng144
06-1143,41,97Trượt51
05-1117,39,54Trượt247
04-1126,07,49Trượt270
03-1147,74,08Trượt233
02-1190,44,04Trượt61
01-1143,99,53Trúng251
31-1071,26,52Trượt227
30-1099,65,63Trượt140
29-1026,98,24Trúng64
28-1083,89,56Trúng162
27-1085,66,96Trượt31
26-1029,67,69Trượt179
25-1021,80,60Trượt66
24-1079,03,93Trượt261
23-1045,78,66Trượt120
22-1008,61,14Trượt56
21-1085,36,08Trượt35
20-1070,89,82Trúng122
19-1027,99,06Trúng256
18-1077,61,31Trượt24
17-1038,79,71Trượt165
16-1062,83,66Trượt154
15-1020,29,69Trượt174
14-1082,39,92Trượt245
13-1099,61,56Trượt43
12-1076,12,66Trúng140
11-1020,10,81Trượt137
10-1074,23,31Trúng223
09-1083,92,70Trượt173
08-1053,61,05Trượt56
07-1038,14,00Trượt62
06-1068,80,70Trượt264
05-1005,14,62Trượt157
04-1004,52,31Trượt61
03-1025,97,38Trượt40
02-1049,99,36Trượt236
01-1019,18,78Trượt226
30-0942,37,98Trượt272
29-0993,74,63Trượt241
28-0988,57,77Trượt56
27-0970,23,41Trượt40
26-0900,63,01Trúng277
25-0922,34,50Trượt224
24-0988,66,51Trúng32
23-0968,78,57Trượt253
22-0921,50,97Trúng77
21-0972,19,90Trượt36
20-0901,14,39Trúng79
19-0984,45,58Trượt271
18-0987,52,38Trúng144
17-0966,73,28Trượt160
16-0940,30,89Trúng66
15-0979,77,32Trượt52
14-0913,74,55Trượt175
13-0976,56,79Trượt148
12-0937,58,23Trúng26
11-0942,98,41Trượt146
10-0977,76,45Trượt33
09-0969,99,14Trúng157
08-0990,91,06Trượt275
07-0938,15,13Trượt121
06-0987,41,30Trượt71
05-0984,12,57Trượt79
04-0980,94,89Trượt223
03-0970,55,17Trượt134
02-0976,91,24Trúng240
01-0947,96,72Trượt145
31-0840,62,55Trúng247
30-0828,71,27Trúng36
29-0826,24,19Trượt40
28-0822,59,73Trượt69
27-0898,79,68Trúng59
26-0832,24,88Trượt261
25-0885,94,52Trúng68
24-0833,70,60Trượt79
23-0879,14,53Trúng48
22-0877,66,51Trượt47
21-0840,82,21Trúng24
20-0807,61,58Trượt60
19-0805,51,37Trúng174
18-0889,96,78Trượt121
17-0884,70,48Trúng172
16-0863,32,09Trượt261
15-0833,84,04Trượt132
14-0878,56,00Trượt250
13-0839,55,16Trúng270
12-0824,72,04Trúng134
11-0829,15,99Trúng230
10-0875,31,67Trượt44
09-0828,20,11Trượt59
08-0840,86,78Trúng64
07-0841,67,22Trúng252
06-0873,70,30Trượt47
05-0875,48,99Trượt56
04-0879,36,25Trúng34
03-0887,62,72Trúng149
02-0862,59,84Trượt177
01-0874,67,85Trúng266
31-0705,20,64Trượt178
30-0731,33,37Trúng252
29-0761,46,03Trúng77
28-0795,91,93Trượt149
27-0799,07,87Trượt269
26-0719,39,02Trượt121
25-0761,86,02Trượt145
24-0751,79,88Trượt240
23-0784,23,05Trượt259
22-0787,63,20Trượt177
21-0790,96,61Trượt223
20-0708,50,35Trúng25
19-0716,02,39Trúng246
18-0746,11,58Trượt25
17-0792,95,61Trúng25
16-0725,15,95Trượt153
15-0708,11,55Trượt137
14-0750,51,41Trượt268
13-0752,53,36Trượt70
12-0737,72,02Trượt153
11-0753,40,66Trượt247
10-0762,67,87Trúng134
09-0795,06,20Trượt170
08-0753,47,72Trúng70
07-0763,04,97Trượt127
06-0784,71,70Trượt221
05-0756,69,05Trượt67
04-0709,12,14Trượt58
03-0704,57,03Trượt246
02-0764,38,98Trượt133
01-0763,85,33Trượt74
30-0607,83,02Trúng162
29-0699,13,75Trúng46
28-0680,67,30Trượt254
27-0609,71,96Trúng278
26-0655,30,95Trúng267
25-0668,07,47Trúng171
24-0693,32,40Trượt48
23-0678,50,52Trượt278
22-0638,58,53Trượt262
21-0679,48,72Trượt75
20-0627,44,59Trượt74
19-0684,47,18Trượt28
18-0639,53,92Trúng278
17-0603,95,45Trúng242
16-0653,88,32Trúng143
15-0675,65,73Trượt147
14-0628,58,36Trượt41
13-0611,47,70Trúng175
12-0692,44,30Trượt169
11-0664,56,21Trúng242
10-0644,45,14Trúng231
09-0653,68,62Trượt73
08-0637,72,05Trúng260
07-0649,81,88Trúng161
06-0661,90,17Trúng252
05-0654,48,05Trượt28
04-0622,80,69Trượt23
03-0652,31,02Trượt246
02-0615,31,24Trượt120
01-0601,47,74Trượt36
31-0516,08,24Trúng156
30-0585,90,13Trượt265
29-0542,38,91Trúng60
28-0504,30,86Trượt231
27-0562,25,11Trúng32
26-0570,27,22Trượt133
25-0589,00,15Trúng156
24-0598,48,18Trượt238
23-0589,69,13Trượt78
22-0589,69,11Trượt75
21-0512,96,43Trượt226
20-0547,53,46Trượt55
19-0504,98,06Trượt259
18-0554,16,37Trúng175
17-0530,00,42Trúng262
16-0526,86,15Trượt243
15-0540,02,35Trượt271
14-0596,43,54Trúng232
13-0509,91,36Trúng271
12-0562,50,04Trượt46
10-0536,60,58Trúng33
09-0539,25,90Trượt242
08-0509,61,97Trúng238
07-0556,95,67Trượt21
06-0562,51,16Trúng42
05-0558,19,46Trượt265
04-0588,03,01Trượt49
03-0512,83,99Trượt52
02-0502,33,26Trượt170
01-0565,22,74Trúng278
30-0426,25,02Trượt269
29-0436,51,13Trượt264
28-0480,42,69Trượt179
27-0468,45,55Trúng20
26-0475,01,62Trượt79
25-0470,50,25Trúng275
24-0486,11,30Trúng134
23-0451,37,48Trúng157
DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *