Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội lên thuyền lớn để vào bờ. Số đẹp cầu víp liên tục được cập nhất khẳng định trúng lớn mỗi ngày.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
27-09
27-09Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 455
26-09Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt263
25-09Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 978
24-09Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 787
23-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề98
22-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4163
21-09Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt155
20-09Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt173
19-09Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 581
18-09Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0293
17-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt56
16-09Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4295
15-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt83
14-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt55
13-09Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt74
12-09Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 355
11-09Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề92
10-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2152
09-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt169
08-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt188
07-09Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề168
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề170
05-09Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6185
04-09Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1294
03-09Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt168
02-09Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 887
01-09Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt250
31-08Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt57
30-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt75
29-08Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7189
28-08Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8273
27-08Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt298
26-08Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 585
25-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3187
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7299
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề159
22-08Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9194
21-08Đầu: 5 - Đuôi: 4Trượt62
20-08Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt157
19-08Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt59
18-08Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8195
17-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 896
16-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề194
15-08Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1270
14-08Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt256
13-08Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8178
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề80
11-08Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9283
10-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trượt172
09-08Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt177
08-08Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề277
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7197
06-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 292
05-08Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1251
04-08Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7152
03-08Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8173
02-08Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 783
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 394
31-07Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5184
30-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt174
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 566
28-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1258
27-07Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề189
26-07Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt71
25-07Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt260
24-07Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 287
23-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt174
22-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3282
21-07Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4262
20-07Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt278
19-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trượt53
18-07Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0189
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 089
16-07Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5153
15-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt171
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6184
13-07Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt84
12-07Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5279
11-07Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 189
10-07Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2156
09-07Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 065
08-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5177
07-07Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6197
06-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt255
05-07Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt187
04-07Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt252
03-07Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4290
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2264
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4168
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5281
29-06Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt174
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9152
27-06Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 957
26-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 356
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề154
24-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt298
23-06Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 094
22-06Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt83
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3284
20-06Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt82
19-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt283
18-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt171
17-06Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6162
16-06Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0297
15-06Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt165
14-06Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề261
13-06Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 199
12-06Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt57
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề176
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề171
09-06Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt193
08-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề84
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề95
06-06Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt97
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 897
04-06Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt63
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7170
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6256
01-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1164
31-05Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt75
30-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 6269
29-05Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6154
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề194
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 395
26-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề198
25-05Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 174
24-05Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6264
23-05Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt160
22-05Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4188
21-05Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt181
20-05Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt299
19-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7282
18-05Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề166
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4184
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 370
15-05Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5269
14-05Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5194
13-05Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9182
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề163
10-05Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 491
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4251
08-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1269
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề274
06-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt252
05-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 798
04-05Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8165
03-05Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt161
02-05Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5179
01-05Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 092
30-04Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9169
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề184
28-04Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề157
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề96
26-04Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt169
25-04Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 855
24-04Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0199
23-04Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9261
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *