Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Bạn đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho bạn cơ hội lên thuyền lớn để vào bờ. Số đẹp cầu víp liên tục được cập nhất khẳng định trúng lớn mỗi ngày.
Sau khi nạp thẻ đủ bạn sẽ nhận được DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC Chính xác tuyệt đối.

– Các bạn có thể nạp cộng dồn  nhiều thẻ và mệnh giá khác nhau

– Thời gian lấy số từ 08h00 đến 18h00 hàng ngày

– Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

– Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

Nạp thẻ – Nhận số

Lô xiên 4: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
05-12
05-1266,81,36,44Trúng338
04-1294,06,65,93Trượt175
03-1295,29,82,10Trượt161
02-1270,56,36,93Trượt44
01-1290,64,28,11Trượt229
30-1167,11,20,35Trượt162
29-1178,53,45,80Trúng277
28-1190,67,05,43Trượt380
27-1105,76,31,95Trượt254
26-1166,28,99,80Trượt55
25-1165,35,37,88Trượt64
24-1188,93,91,57Trượt255
23-1190,05,89,94Trượt291
22-1109,06,19,97Trượt23
21-1170,63,13,23Trúng350
20-1191,60,69,86Trúng96
19-1167,61,98,66Trượt381
18-1103,78,09,77Trượt390
17-1135,23,84,71Trượt389
16-1140,84,53,45Trượt132
15-1118,59,52,07Trúng184
14-1132,13,69,89Trượt388
13-1132,49,80,21Trượt268
12-1153,79,73,29Trượt293
11-1182,93,65,89Trượt76
10-1173,36,65,18Trượt156
09-1108,62,68,11Trượt382
08-1127,24,93,79Trúng388
07-1189,08,42,76Trượt278
06-1186,37,32,55Trượt128
05-1148,17,45,93Trượt172
04-1160,63,86,94Trượt156
03-1144,10,05,60Trượt133
02-1179,18,11,63Trượt71
01-1160,04,85,34Trượt387
31-1097,94,14,88Trượt71
30-1004,23,77,33Trượt326
29-1054,20,98,48Trúng398
28-1080,22,65,54Trượt282
27-1092,80,32,73Trượt276
26-1096,00,28,68Trượt173
25-1013,19,42,74Trượt270
24-1037,07,28,74Trượt223
23-1029,04,52,22Trượt252
22-1041,28,95,19Trượt64
21-1092,42,54,91Trượt329
20-1057,74,38,91Trượt69
19-1067,57,33,34Trượt286
18-1069,00,85,23Trượt252
17-1087,54,57,93Trượt366
16-1089,83,19,10Trượt167
15-1067,69,42,06Trượt76
14-1028,81,60,06Trượt329
13-1011,74,56,04Trượt373
12-1086,05,13,52Trượt383
11-1030,15,51,14Trượt328
10-1067,55,04,23Trúng334
09-1042,95,24,26Trượt243
08-1063,24,41,01Trượt338
07-1023,33,91,37Trượt237
06-1071,38,48,80Trượt41
05-1087,92,37,01Trúng233
04-1020,49,14,04Trượt320
03-1025,99,05,39Trúng190
02-1099,34,13,90Trượt390
01-1021,82,14,81Trượt40
30-0944,16,79,02Trúng232
29-0985,35,41,03Trượt386
28-0955,39,33,45Trượt158
27-0989,31,37,55Trượt383
26-0936,52,23,80Trượt256
25-0948,70,03,65Trúng80
24-0917,02,88,33Trúng26
23-0974,27,44,08Trượt232
22-0982,08,69,14Trượt222
21-0956,16,51,71Trượt392
20-0997,39,77,74Trượt189
19-0914,03,75,91Trượt51
18-0974,78,46,12Trượt21
17-0990,22,09,25Trượt292
16-0901,57,17,26Trượt342
15-0913,61,97,63Trúng155
14-0983,87,55,89Trượt37
13-0909,56,67,21Trượt62
12-0955,38,66,18Trượt190
11-0934,63,21,97Trượt133
10-0909,97,04,61Trượt252
09-0909,62,88,84Trượt199
08-0955,07,42,22Trượt54
07-0977,62,48,63Trúng63
06-0946,61,86,24Trúng329
05-0994,31,76,91Trượt383
04-0905,53,57,47Trượt166
03-0974,77,81,28Trượt159
02-0991,97,00,75Trượt354
01-0928,95,94,53Trượt358
31-0891,38,57,44Trượt143
30-0884,71,24,52Trúng263
29-0855,94,42,49Trượt66
28-0851,03,12,70Trúng369
27-0831,73,48,55Trượt261
26-0829,40,39,14Trượt327
25-0849,48,11,82Trúng180
24-0882,41,66,55Trượt225
23-0851,70,71,36Trượt190
22-0891,35,28,86Trượt136
21-0834,73,25,86Trượt136
20-0896,67,97,64Trượt42
19-0876,61,39,38Trượt86
18-0888,61,52,50Trượt396
17-0843,15,98,67Trúng351
16-0818,14,70,19Trượt273
15-0808,67,54,06Trúng199
14-0863,02,60,32Trúng275
13-0808,79,78,25Trượt333
12-0896,91,39,69Trượt177
11-0805,20,18,35Trượt35
10-0868,66,85,78Trượt34
09-0882,58,91,61Trượt197
08-0823,28,61,13Trượt21
07-0863,96,67,15Trúng151
06-0874,66,65,78Trượt360
05-0833,48,83,89Trúng186
04-0831,59,75,50Trượt282
03-0804,83,30,61Trượt326
02-0854,08,66,59Trượt354
01-0872,61,46,28Trúng320
31-0790,58,17,12Trượt295
30-0799,49,13,41Trượt355
29-0750,05,32,81Trượt161
28-0704,78,44,65Trượt351
27-0783,72,96,73Trượt58
26-0791,00,17,68Trượt327
25-0786,72,47,01Trượt369
24-0703,17,58,79Trượt179
23-0750,06,44,27Trượt247
22-0761,28,69,22Trúng142
21-0798,23,04,27Trượt66
20-0728,64,24,27Trượt396
19-0737,67,68,43Trượt170
18-0719,69,25,28Trượt187
17-0764,92,78,86Trúng123
16-0741,31,71,65Trượt227
15-0751,65,47,42Trượt67
14-0771,26,49,54Trượt20
13-0760,01,38,63Trúng275
12-0761,76,66,49Trượt355
11-0701,35,39,16Trúng350
10-0734,67,33,84Trúng142
09-0722,74,18,39Trượt132
08-0715,08,92,47Trúng157
07-0760,74,29,11Trượt220
06-0756,51,71,00Trượt55
05-0730,54,59,75Trượt144
04-0719,52,29,26Trượt392
03-0744,64,90,73Trượt363
02-0785,76,93,84Trượt236
01-0748,77,74,27Trượt357
30-0634,82,07,92Trúng143
29-0697,88,36,99Trượt124
28-0647,89,03,68Trúng256
27-0600,89,63,58Trượt362
26-0632,27,52,29Trượt162
25-0611,80,10,26Trượt369
24-0674,23,20,26Trượt23
23-0618,07,49,36Trượt171
22-0669,65,19,31Trượt221
21-0664,26,28,44Trượt143
20-0662,94,65,08Trượt69
19-0673,69,80,50Trượt87
18-0610,63,13,54Trượt156
17-0660,05,41,06Trượt51
16-0630,35,16,54Trượt133
15-0653,03,64,40Trượt359
14-0682,92,34,67Trượt237
13-0669,56,86,93Trượt75
12-0642,61,23,06Trượt238
11-0608,82,11,26Trượt277
10-0605,69,20,74Trượt86
09-0686,38,43,82Trúng262
08-0678,98,93,71Trượt38
07-0656,23,11,05Trượt286
06-0634,57,61,79Trúng375
05-0623,77,81,31Trượt43
04-0600,07,76,77Trượt263
03-0678,35,26,65Trượt245
02-0696,02,38,01Trượt129
01-0609,21,73,59Trượt231
31-0508,01,77,66Trượt83
30-0593,71,21,61Trúng54
29-0515,26,49,92Trúng130
28-0553,16,05,89Trượt25
27-0505,85,45,32Trượt143
26-0525,03,31,63Trúng227
25-0581,84,69,00Trúng367
24-0504,59,69,43Trượt185
23-0548,20,32,56Trượt160
22-0527,14,99,65Trượt38
21-0593,64,33,76Trúng44
20-0599,67,95,42Trượt35
19-0558,61,30,97Trượt345
18-0562,99,41,21Trúng129
17-0572,30,52,13Trúng342
16-0558,51,13,08Trúng229
15-0577,59,29,98Trượt176
14-0589,77,60,58Trượt27
13-0534,25,94,93Trượt246
12-0519,21,39,72Trượt364
10-0520,66,33,07Trượt151
09-0565,38,46,30Trúng178
08-0561,44,97,91Trượt71
07-0536,13,60,42Trúng257
06-0565,05,07,12Trượt42
05-0589,43,98,34Trượt130
04-0563,19,34,60Trượt66
03-0535,90,65,59Trúng192
02-0502,60,43,69Trúng395
01-0500,80,16,91Trúng120
30-0483,38,65,88Trúng197
29-0482,39,90,30Trúng55
28-0419,67,85,53Trúng44
27-0479,64,35,80Trượt238
26-0411,41,48,90Trúng63
25-0466,27,44,57Trúng56
24-0403,26,70,86Trúng353
23-0479,17,96,90Trượt384
DÀN LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *